Ogólne rozporządzenie o danych osobowych

Drogi Kliencie

W dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku                w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie 

o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma Pronet spółka cywilna Krajewski, Chojnacki z siedzibą w Kopankach przy ul. Osiedle Przylesie 41 jako operator sieci telekomunikacyjnej.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować 

w następujący sposób: 

a) z Administratorami: Adrian Krajewski / Piotr Chojnacki

I) numer telefonu: 695-730-255 / 601-058-585; 

II) adres e-mail: interpronet@interpronet.pl;

Twoje Dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas podpisywania ” Umowy o świadczenie Usług Dostępu do internetu”

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

umożliwienia świadczenia usługi, dokonywania zmian danych i weryfikacji płatności.

zapewnienia obsługi Twojego konta, i rozwiązywania problemów technicznych;

realizacji umów zawartych w ramach umowy ;

obsługi reklamacji , gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. telefonicznie);

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pronet spółka cywilna Krajewski, Chojnacki, którym jest:

monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników;

zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną (przesyłanie faktur VAT);

prowadzenie analiz , między innymi pod kątem poprawy działania usługi czy oszacowania głównych potrzeb korzystających;

obsługa Twoich próśb przekazywanych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie  www.interpronet.pl ;

windykacja należności;

 

 

 

 

 

prowadzenie analiz statystycznych;

przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

adres e-mail, adres zamieszkania, Imię, Nazwisko, adres do korespondencji, adres instalacji, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej) seria i nr dowodu osobistego lub

adres e-mail, nazwa firmy i jej adres, adres instalacji, NIP, REGON, numer telefonu kontaktowego (w przypadku firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub wycofasz zgodę, co możesz zrobić w każdym momencie, niestety nie będziemy mogli zawrzeć lub kontynuować z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z infrastruktury firmy Pronet spółka cywilna Krajewski, Chojnacki.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie , a także później w trakcie współpracy. Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:  

Prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Przechowujemy Twoje dane na czas zawarcia umowy z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związanych z wykonywaniem umowy,

wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom,

statystycznych i archiwizacyjnych. 

Dziękujemy za zaufanie

Adrian Krajewski
Piotr Chojnacki

Pronet spółka cywilna Krajewski, Chojnacki Osiedle Przylesie 41,Kopanki 64-330 Opalenica Tel. 695-730-255 / 601-058-585